Etično poslovanje s papirom za naše šume!

Proizvode pakiramo u ambalažu koja potiče iz odgovornog gospodarenja šumama

Jedan logo koji garantira etičnu uporabu papira i zaštitu šuma. Logo nije ništa drugo nego jedan certifikat koji je izdan od strane Vijeća za upravljanje šumama (Forest Stewardship Council) i koji potvrđuje da tijekom sječe drva u cilju stvaranja sirovine za papir, šumarstva ne ugrožavaju održivost šuma i staništa šumskih organizama, već tako upravljaju s ovim resursima da se isti može pouzdano i kontinuirano obnavljati. Zašto je ovo bitno? Oko 30% Zemljine površine je pokriveno šumama, ali se ova brojka smanjuje iz godine u godinu zbog izrabljivačkih ljudskih aktivnosti. Kada vidimo FSC certifikat, možemo biti potpuno mirni da tijekom sječe šuma i proizvodnje papirnatih proizvoda, svi su zakoni bili ispoštovani i nisu korištene agresivne kemikalije, te da domicilni stanovnici šuma nisu bili otjerani, odnosno da su na mjesto isječenih stabala zasađene mladice drva odnosno da radnici nisu bili iskorištavani.

FSC logo

U BONUS-u , cilj nam je podržavati međunarodnu suradnju u zaštiti okoliša, baš zbog toga na svakoj papirnatoj ambalaži naših proizvoda i na svakom kartonskom display štandu se nalazi certifikat FSC. Važno je za nas da naši proizvodi budu pouzdani i autentični, u tome nam pomaže da svaki FSC logo na pakiranju ima svoj jedinstveni serijski broj koji može biti lako provjeren od bilo koga. Ponosni smo na to da kod BONUS-a s našim upotrebljivim papirnatim proizvodima možemo doprinjeti zaštiti naših šuma i održavanju našeg planeta. Vjerujemo da jedan od prvih koraka ka ljepšoj Zemlji uporaba održivih proizvoda i metoda za čišćenje u kućanstvima i od profesionalnih korisnika.

Natrag
Traži
Proizvodi Savjeti za čišćenje Novosti
Choose your language
Magyar English Deutsch Hrvatski Română Slovensky čeština русский український